ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΡΟΙΑ
ΤΡΟΙΑ

ΚΟΡΑΜΑ
ΚΟΡΑΜΑ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

1/15

This website is designed to provide travel tips and good information to help you prepare for a safe and enjoying journey with the best knowledgeable guides.

We pay attention to provide you the best service for your all demands.

Please contact to us to get

information about our tours in Istanbul(Constantinople) and all over Turkey.

Attention:Nobody can organize touristic tours without official permission of TURSAB.All the tours organized by this web site will be assisted by a travel agency of TURSAB(A group)

 

Προσοχή:Κανένας δεν μπορεί να οργανώσει τουριστικές περιηγήσεις αν δεν έχει την άδεια TURSAB.Oι εκδρομές που διοργανώνονται από αυτή την ιστοσελίδα επικουρούνται από ένα ταξιδιωτικό γραφείο της TURSAB (ομάδα Α)

 

Dikkat:Ηiçkimse TURSAB seyahat acentası belgesi olmadan tur düzenleyemez.Bu siteden organize edilecek tüm turlar A grubu seyahat acentası asiste edilerek servis edilmektedir. 

 

TURSAB(The Association of Turkish Travel Agencies-Ο Σύνδεσμος των Τούρκων Ταξιδιωτικών Γραφείων)